خانه » استارترهای لبنی

در حال نمایش 3 نتیجه

استارتر پنیر Mofin Alce

بدلیل شروع تولید اسید در این محصولات به این باکتری ها استارتر می گویند. همچنین چون اسید لاکتیک نیز تولید

استارتر تکمیلی ماست Mofin Alce

استارتر کالچر گونه از باکتری ها هستند که به صورت آگاهانه جهت ایجاد تغییرات مثبت به شیر اضافه می شود

استارتر ماست Mofin Alce

استارتر کالچر گونه از باکتری ها هستند که به صورت آگاهانه جهت ایجاد تغییرات مثبت به شیر اضافه می شود